دانلود رایگان ویدئوهای آموزشی IELTS Simon

مجموعه ویدئویی آیلتس سایمون IELTS Simon، یکی از برترین بسته های آموزشی در حوزه آیلتس میباشد که لینک دانلود ویدئو های آن به صورت رایگان در زیر می باشند

  موضوع : IELTS Simon Listening-Part2
https://goo.gl/pEb1ox

  موضوع : IELTS Simon Listening-Part2
https://goo.gl/3yrf9q

 موضوع : IELTS Simon Reading-Part3
https://goo.gl/1EvsQd
IELTS Simon Reading-Part4
https://goo.gl/zdgCrt

 موضوع : IELTS Simon Reading-Part5
https://goo.gl/6WpPuq

 IELTS Simon Reading-Part6
https://goo.gl/38a6iq

 IELTS Simon Reading-Part7
https://goo.gl/ZXT1Qf

 IELTS Simon Reading-Part8
https://goo.gl/LBrLAi

  IELTS Simon Reading-Part9
https://goo.gl/jxsNFm

 موضوع : IELTS Simon Reading-Part10
https://goo.gl/dwXSKzافزودن نظر: