اطلاعیه : قبل از خرید حتما بخوانید
برای خرید مقالات انگلیسی با ترجمه ابتدا اصل مقاله انگلیسی به صورت رایگان دانلود و مشاهده نمائید سپس اقدام به خرید ترجمه مقاله کنید. تمامی ترجمه مقالات به صورت تایپ و ترجمه شده توسط مترجم تخصصی همان رشته و در قالب ورد آماده می باشند

در صورتی که به هر دلیل موفق به پرداخت آنلاین در سایت نشدید یا بانک عامل مشکل داشت لطفا از منو اصلی گزینه " پرداخت وجه مقاله " را کلیک کرده و بعد ا پرداخت وجه و اطلاع به ما مقاله خود را دریافت نمائید

در صورتی که مقاله درخواستی شما در سایت ما موجود نمی باشد میتوانید از منو اصلی گزینه ارتباط با ما را انتخاب کرده و مشخصات مقاله را برایمان ارسال نمائید

شرایط و قوانین خرید مقالات انگلیسی با ترجمه :
مقاله مورد نظر خود را انتخاب کرده ، با کلیک بر روی هرعنوان مقاله میتوانید مشخصات آن را بخوانید .
بعد از انتخاب مقاله خود ، مي توانید با زدن دکمه " دانلود رایگان اصل مقاله انگلیسی" اصل مقاله انگلیسی را رایگان دانلود و مشاهده نمائید
بعد از مشاهده اصل مقاله انگلیسی با با زدن دکمه " خرید آنلاین فایل ترجمه " ترجمه مورد نظر را خریداری نمائید
بعد از پرداخت آنلاين موفق لینک دانلود ترجمه مقاله هم به نشانی ایمیل شما ارسال می گردد و هم در صفحه جداگانه به شما نمايش داده مي شود.

FRT یک توربین بادی DFIG با استفاده از DVR در طی خطای متقارن و نامتقارن شبکه


FRT  یک توربین بادی DFIG  با استفاده از DVR  در طی خطای متقارن و نامتقارن شبکه

فـرمت ترجمه : word
رشــــــتـــــــه : برق و الکترونیک
تعداد صفحات : 29 صفحه
قيمت ترجمه : 17500 تومان


تأثیر وابستگی به فرکانس بار روی ناحیه حفاظت نشده( NDZ ) و عملکرد روش تعیین جزیره‌ای شدن تغییر فرکانس ساندیا( SFS)


تأثیر وابستگی به فرکانس بار روی ناحیه حفاظت نشده( NDZ ) و عملکرد روش تعیین جزیره‌ای شدن تغییر فرکانس ساندیا( SFS)

فـرمت ترجمه : word
رشــــــتـــــــه : برق و الکترونیک
تعداد صفحات : 23 صفحه
قيمت ترجمه : 17500 تومان


بازیاب دینامیکی ولتاژ(DVR)مبتنی بر وضعیت بار


بازیاب دینامیکی ولتاژ(DVR)مبتنی بر وضعیت بار

فـرمت ترجمه : word
رشــــــتـــــــه : برق و الکترونیک
تعداد صفحات : 13 صفحه
قيمت ترجمه : 17000 تومان


طرح سلول فتوولتاییک و سلول پیل سوختی یکپارچه برای تامین انرژی در نواحی دور


طرح سلول فتوولتاییک و سلول پیل سوختی یکپارچه برای تامین انرژی در نواحی دور

فـرمت ترجمه : word
رشــــــتـــــــه : برق و الکترونیک
تعداد صفحات : 13 صفحه
قيمت ترجمه : 17000 تومان


تنظیم توان راکتیو و اکتیومستقیم ژنراتوردوسوتغذیه( DFIG ) با استفاده از روش کنترل مد لغزشی (DPC) :


تنظیم توان راکتیو و اکتیومستقیم ژنراتوردوسوتغذیه( DFIG ) با استفاده از روش کنترل مد لغزشی (DPC) :

فـرمت ترجمه : word
رشــــــتـــــــه : برق و الکترونیک
تعداد صفحات : 27 صفحه
قيمت ترجمه : 17000 تومان


استراتژی کنترل تطبیقی برای کاربردهای DSTATCOM در سیستم برقی یک کشتی الکتریکی


استراتژی کنترل تطبیقی برای کاربردهای DSTATCOM در سیستم برقی یک کشتی الکتریکی

فـرمت ترجمه : word
رشــــــتـــــــه : برق و الکترونیک
تعداد صفحات : 34 صفحه
قيمت ترجمه : 17000 تومان


آنالیز عملکرد موتور القایی سه فاز تحت شرایط مختلف ولتاژ


آنالیز عملکرد موتور القایی سه فاز تحت شرایط مختلف ولتاژ

فـرمت ترجمه : word
رشــــــتـــــــه : برق و الکترونیک
تعداد صفحات : 14 صفحه
قيمت ترجمه : 17000 تومان


توزیع توان راکتور با در نظر گرفتن همه مشارکین در بازارهای رقابتی برق


توزیع توان راکتور با در نظر گرفتن همه مشارکین در بازارهای رقابتی برق

فـرمت ترجمه : WORD
رشــــــتـــــــه : برق و الکترونیک
تعداد صفحات : 13 صفحه
قيمت ترجمه : 17000 تومان


پیاده سازی الگوریتم تولید پراکنده (IDG) برای افزایش کارایی فیدرتوزیع، تحت رشد بسیار زیاد بار


پیاده سازی الگوریتم تولید پراکنده (IDG) برای افزایش کارایی فیدرتوزیع،  تحت رشد بسیار زیاد بار

فـرمت ترجمه : WORD
رشــــــتـــــــه : برق و الکترونیک
تعداد صفحات : 18 صفحه
قيمت ترجمه : 17000 تومان


بازیاب دینامیکی ولتاژ (DVR) مبتنی بر ذخیره ساز انرژی مغناطیسی ابر رسانا (SMES) برای جبرانسازی نوسانات ولتاژ


بازیاب دینامیکی ولتاژ (DVR) مبتنی بر ذخیره ساز انرژی مغناطیسی ابر رسانا (SMES) برای جبرانسازی نوسانات ولتاژ

فـرمت ترجمه : WORD
رشــــــتـــــــه : برق و الکترونیک
تعداد صفحات : 16 صفحه
قيمت ترجمه : 17000 تومان


سیستم تثبیت توان پیشرفته برای اتصال به شبکه توربین‌های بادی درایو مستقیم نوع ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم


سیستم تثبیت توان پیشرفته برای اتصال به شبکه توربین‌های بادی درایو مستقیم نوع ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم

فـرمت ترجمه : WORD
رشــــــتـــــــه : برق و الکترونیک
تعداد صفحات : 19 صفحه
قيمت ترجمه : 17000 تومان


طراحی فیلتر توان اکتیو (قدرت حقیقی) برای منبع قدرت سوئیچینگ ولتاژ پایین و جریان بالا


طراحی فیلتر توان اکتیو (قدرت حقیقی) برای منبع قدرت سوئیچینگ ولتاژ پایین و جریان بالا

فـرمت ترجمه : WORD
رشــــــتـــــــه : برق و الکترونیک
تعداد صفحات : 14 صفحه
قيمت ترجمه : 17000 تومان


کاهش اغتشاشات ولتاژ در سیستم توزیع ولتاژ پایین با استفاده از ساختار جدید بازیاب ولتاژ دینامیکی (DVR)


کاهش اغتشاشات ولتاژ در سیستم توزیع ولتاژ پایین با استفاده از ساختار جدید بازیاب ولتاژ دینامیکی (DVR)

فـرمت ترجمه : WORD
رشــــــتـــــــه : برق و الکترونیک
تعداد صفحات : 18 صفحه
قيمت ترجمه : 17000 تومان


کنترل PI تطبیقی بازیاب دینامیکی ولتاژ (DVR) با استفاده از منطق فازی


کنترل PI تطبیقی بازیاب دینامیکی ولتاژ (DVR) با استفاده از منطق فازی

فـرمت ترجمه : WORD
رشــــــتـــــــه : برق و الکترونیک
تعداد صفحات : 19 صفحه
قيمت ترجمه : 17000 تومان


مدل دینامیکی تعمیم یافته VSC MTDC برای مطالعات پایداری سیستم قدرت


مدل دینامیکی تعمیم یافته VSC MTDC برای مطالعات پایداری سیستم قدرت

فـرمت ترجمه : WORD
رشــــــتـــــــه : برق و الکترونیک
تعداد صفحات : 27 صفحه
قيمت ترجمه : 17000 تومان


مدلسازی یک سیستم AC مستقل کوچک با استفاده از مدل دینامیکی پیل های سوختی و پنل های خورشیدی


مدلسازی یک سیستم AC مستقل کوچک با استفاده از مدل دینامیکی پیل های سوختی و پنل های خورشیدی

فـرمت ترجمه : WORD
رشــــــتـــــــه : برق و الکترونیک
تعداد صفحات : 5 صفحه
قيمت ترجمه : 17000 تومان


یافتن میزان ذخیره پشتیبان بر اساس قابلیت اطمینان


یافتن میزان ذخیره پشتیبان  بر اساس قابلیت اطمینان

فـرمت ترجمه : WORD
رشــــــتـــــــه : برق و الکترونیک
تعداد صفحات : 6 صفحه
قيمت ترجمه : 17000 تومان


اثرات درایو مبدل AC/DC تکفاز بر روی مشخصه گشتاور – سرعت موتور DC


اثرات درایو مبدل AC/DC تکفاز بر روی مشخصه گشتاور – سرعت موتور DC

فـرمت ترجمه : WORD
رشــــــتـــــــه : برق و الکترونیک
تعداد صفحات : 15 صفحه
قيمت ترجمه : 17000 تومان